Krystyna Kupiszewska – tłumacz przysięgły języka angielskiego

  • tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (tzw. ‚przysięgłe’)
  • tłumaczenia pisemne zwykłe
  • doświadczenie w tłumaczeniu tekstów naukowych
  • doświadczenie w dziedzinach takich jak: biznes, finanse, prawo, marketing,  komunikacja wewnętrzna, informatyka
  • weryfikacja i korekta
  • gwarancja poufności