Tłumaczenia naukowe

  • Artykuły naukowe
  • Monografie
  • Raporty

Doświadczenie w tłumaczeniu tekstów z dziedziny nauk społecznych (m.in. demografia, geografia, ekonomia, zdrowie publiczne) i humanistycznych (m.in. filologia klasyczna, antropologia kultury, pedagogika, językoznawstwo) oraz wybranych nauk ścisłych (informatyka, inżynieria biomedyczna).

Możliwość wsparcia na kolejnych etapach przygotowania publikacji.

Dbałość o spójność terminologii dzięki oprogramowaniu TRADOS.

 

Współpracowałam z: 

  • University of Liverpool,
  • Uniwersytetem Warszawskim,
  • Polską Akademią Nauk,
  • Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie,
  • Szkołą Główną Handlową,
  • Środkowoeuropejskim Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych.